Hva Behandler Fysioterapeuten?

 • ryggsmerter
 • senebetennelse
 • isjias
 • nakkesmerter
 • hodepine
 • hoftesmerter
 • knesmerter
 • fot/ankel/håndleddsmerter
 • bekkenløsning
 • kjevesmerter
 • skuldersmerter
 • brystryggsmerter
 • idrettsskader
 • forstuinger
 • postoperativ behandling
 • … med mer

Behandlingstilbud

 • Fysikalsk massasje
 • Bløtvevsbehandling
 • Mobilisering av ledd
 • Nålebehandling av triggerpunkter
 • Trykkbølgebehandling
 • Laser
 • Ultralyd/interferens
 • Slyngetrening
 • Tøyninger
 • Øvelser
 • Opptrening etter operasjoner
 • Ergonomisk tilrettelegging
 • Rådgivning

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg?

Kontakt oss!

FYSIOTERAPI

Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med utdanning fra høyskole- og universitet. Kropp, bevegelse og funksjon er fysioterapeuters kunnskapsfelt. De har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon, og om hvordan fysiske, psykiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom. Grundig undersøkelse og vurdering gir utgangspunkt for valg av behandlingstiltak. Fysioterapeuter har rett til å undersøke og behandle uten henvising fra lege og annet helsepersonell. Fysioterapeutene ved Vestkanten Fysioterapi og Akupunktur er medlemmer av Norsk Fysioterapiforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund.

Som behandling nyttes ulike passive teknikker som massasje, mobilisering og leddfrigjøring, samt ulike former for elektroterapi. I tillegg instrueres det i aktiv trening tilpasset aktuelle problemer og det gis råd om ergonomi og egentrening. Målet er å optimalisere funksjon og lindre eller fjerne smerte.

Når du kommer til Vestkanten Fysioterapi og Akupunktur vil fysioterapeuten spørre en del spørsmål om tilstanden din og deretter gjøre en grundig undersøkelse. Ut ifra dette vil fysioterapeuten forklare deg om plagene dine. Dette lager grunnlaget for videre behandling og trening.

Holdning, bevegelighet, stabilitet, styrke og mykhetsgrad i muskulaturen er noen av de tingene som blir undersøkt. I tillegg er samtalen sentral, da pasienten ofte selv sitter inne med viktig informasjon og mange svar.

Etter undersøkelsen blir videre tiltak planlagt sammen med pasienten. Målet er å hjelpe pasienten å oppnå varig bedring og da må oftest en endring i hverdag og aktivitetsnivå til. Fysioterapeutene kan bidra med bevisstgjøring og konkrete tiltak. Sammen med pasienten planlegger fysioterapeuten et behandlingsopplegg som enten tar sikte på at pasienten skal bli helt frisk, eller at vedkommende skal få så god funksjonsevne som mulig. Fysioterapeuten undersøker hvilke muligheter pasienten har til å bli bedre gjennom behandling og trening, og gjennomfører behandlingsopplegg i samarbeid med pasienten og andre. En viktig del av fysioterapeuters arbeid er å informere og veilede for å unngå helseskader. Det er viktig at pasienten selv også gjør en innsats.