Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi er et av spesialiseringsfeltene innen fysioterapi. Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Kroppen som helhet er grunnleggende i psykomotorisk fysioterapi. Grunntanken er at kropp, tanker og følelser fungerer som en enhet i kontinuerlig samspill med omgivelsene. Livsbelastninger, traumatiske opplevelser og stress påvirker kropp og kroppsopplevelse. Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv. Vedvarende spenningsmønstre kan føre til låst pust og smertetilstander. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp.

Psykomotorisk fysioterapi kan tilbys blant annet ved:

– vedvarende smertetilstand i muskulatur, ofte kombinert med opplevd stress og livsbelastninger

– anspenthet og plager relatert til pust

– angst, depresjon, spiseforstyrrelser, traumer og ulike tretthetstilstander

– ønske om å bedre kroppskontakt og kunnskap om egen kropp

Behandlingen begynner med en undersøkelse:

Første konsultasjon starter med samtale der en kartlegger helse, funksjon og livssituasjon. Spørsmål som stilles kan være knyttet til søvn, sult, fordøyelse, energi o.l. Det kan også være samtale om sosial situasjon og oppvekst. Det er ønskelig å høre litt om tanker og motivasjon for å starte med behandling.

Deretter foretas en helhetlig kroppsundersøkelse som legger vekt på holdningsmønster, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster. Undersøkelsen vil også vurdere balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp. Undersøkelsen kan utføres med klærne på.

På grunnlag av kroppsundersøkelsen settes mål for behandlingen. Behandlingen retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen – mot det å bli bedre kjent med kroppens signaler, hvordan forskjellige livsopplevelser kan sette seg i kropp og hvordan håndtere dette.

Hva kan skje i behandlingen?

Samspillet mellom muskulatur, pust og bevegelse står alltid sentralt. Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Berøring og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og nye refleksjoner. Du får kontakt med muskelspenninger og pust. Dette kan bidra til at du gjenerobrer din

spontane pust og naturlige avspenningsevne. Bearbeiding av vanskelige følelser er en del av behandlingen. Behandlingen kan være individuell eller i gruppe

Fysioterapeuten legger vekt på aktiv deltagelse fra pasientens side, og på samtaler og refleksjon over pasientens reaksjoner og opplevelser.

Hva kan oppnås i behandlingen?

Psykomotorisk fysioterapi kan være krevende, men gir gevinst i større kroppslig og følelsesmessig balanse, kontakt og nærvær i egenkropp:

– Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de gir uttrykk for

– Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet

– Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser

– Økt kontakt med egne behov og grenser

– Kroppslig beredskap kan reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

– Kroppslig plager reduseres og kan forsvinne helt

Behandling av barn og ungdom Målet er at barn og ungdom i undersøkelse og behandling skal føle seg respektert, få tro på sine kroppslige ferdigheter, oppleve at kroppen kan kjennes vond, men også sterk, myk, bevegelig og god å være i. Fysioterapeuten bidrar til at sammenhengen mellom holdt pust, spente muskler og for eksempel vondt i magen og/eller hodet blir forståelig.

Behandlingsforløpet legges opp i samråd med pasient, noen går ukentlig og andre går månedlig. Hver behandling varer mellom 45-60 minutt.

Du trenger ikke henvisning, men tverrfaglig samarbeid med lege og eventuelt andre behandlere kan være viktig for din behandling og framgang.

Link: brosjyre om psykomotorisk fysioterapi: https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Psykomotorisk-fysioterapi