Fysioterapi i bedrift

Vi tilbyr fysioterapi på arbeidsplassen. Vi kan komme på arbeidsplassen å gi fysikalsk behandling til de ansatte. Vi tar med benk og annet nødvendig utstyr.

I tillegg tilbyr vi arbeidsplassvurdering. Her ser man på ergonomi og tilrettelegging av den enkeltes arbeidsplass. Dette kan være forebyggende til muskel- og skjelett plager eller som hjelp dersom plager allerede har oppstått.

NAV kan dekke utgiftene når en fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer tilretteleggingsbehov på arbeidsplassen. Du kan få en arbeidsplassvurdering hvis du er ansatt i en bedrift uten bedriftshelsetjeneste og er sykmeldt eller står i fare for å bli sykmeldt. Vestkanten Fysioterapi og Akupunktur tar arbeidsplassvurdering på oppdrag fra NAV.

Den vanligste årsaken til sykefravær er muskel- og skjelettplager. Eksempler på dette kan være:

  • Rygg og nakke smerter
  • Smerter i skuldre
  • Hodepine
  • Smerter i albue/underarm (“musearm”)
  • Senebetennelse
  • Leddplager

Ta kontakt for mer informasjon!