Vi ønsker Ingrid Aalvik Kristiansen velkommen som privat fysioterapeut her hos oss.

Ingrid skal jobbe hver tirsdag, torsdag og fredag i ukene fremover og hun leder AktivA gruppene i veiledet trening i 6-12 uker. Ingrid er utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Bergen og ble uteksaminert i 2018. Hun jobber med pasienter i alle aldre som har muskel- skjelettplager, både akutte og langvarige. Hun er opptatt av å skape en god relasjon, trygghet, mestring og selvstendighet hos pasienten for å oppnå mindre smerte og bedre funksjon. Hun bruker manuelle teknikker og treningsveiledning med tilgang til treningssal på instituttet. Hun er sertifisert AktivA terapeut og arrangerer AktivA kurs med gruppetrening. Ingrid har ledet gruppetrening i gymsal for hjertepasienter, eldre, diabetikere, gravide, nybakte mødre og familier med overvektsproblematikk.